Vi erbjuder

Uppstart – Speciella lekgrupper för handledare
En kurs för handledare som själva vill handleda Speciella lekgrupper. Kursen löper över ett år och består av två etapper. Den första etappen är en ”Uppstart av lekgrupper” (se nedan) Handledaren ska delta på alla delar av uppstarten tillsammans med Speciella. Under etapp 2, får handledaren själv, med stöd av kursledarna, starta upp Speciella lekgrupper. Det vill säga föreläsa, leda en workshop samt handleda leklotsar från både etapp 1 och 2. Handledaren får kontinuerlig handledning och utbildning från Speciella.
Kurslitteratur: ”Speciella lekgrupper: Ett arbetssätt för varje barns rätt att leka”.
Målgrupp: Personal med handledande funktioner i förskola/skola. Deltagarna ska ha både teoretisk kunskap samt praktisk erfarenhet av barn med autism.

Kurs för utbildare i Speciella lekgrupper
För att delta i den här kursen ska du ha gått ”Speciella lekgrupper för handledare”. Efter genomförd kurs kan du själv utbilda de handledare i förskolan som ska handleda i Speciella lekgrupper.
Krav: Dokumenterad erfarenhet av att starta upp och handleda Speciella lekgrupper.
Omfattning: Cirka två dagar.
Målgrupp: Handledare i Speciella lekgrupper som själva vill kunna utbilda nya handledare.

Föreläsningar
Föreläsningarna har ofta sin grund i vår bok Rätt att leka som handlar om hur man på olika sätt kan föra in lek i arbetet med barn med autism. Föreläsningarna handlar också om hur man kan förstå barn med autism och vilka utmaningar de har i sin vardag. Beroende på vilka önskemål som finns anpassar vi förstås innehållet i föreläsningen, det kan vara mer specificerad kunskap om Floortime, Speciella lekgrupper eller autismspecifik kompetens.

Handledning
Vi handleder arbetsgrupper som har barn med konstaterad neuropsykiatrisk diagnos liksom arbetsgrupper som har barn som av olika anledningar har svårt med samspel och lek. 

Arbetshandledning
Arbetsgruppen får kontinuerlig handledning över tid för att fördjupa sina kunskaper samt reflektera över sina förhållningssätt och arbetssätt.

Lekgruppshandledning
Handledning för personal som driver Speciella lekgrupper.