Vi erbjuder


Uppstart – Speciella lekgrupper 

Utbildning och handledning under sex månader för personal inom förskola/skola. Uppstarten börjar med en storföreläsning för all personal på berörd enhet i autismspecifik kompetens samt lek. Därefter får den personal som ska leda lekgruppen en halv dags fördjupande utbildning. Arbetsgruppen får sedan stöd och handledning av Speciella kontinuerligt under terminen, cirka en gång i månaden.

Målgrupp: Personal inom förskola/skola. De handledare som ska gå påbyggnadskursen.

Uppstart – Speciella lekgrupper för handledare

En påbyggnadskurs för handledare som själva vill handleda Speciella lekgrupper. Handledaren ska ha deltagit på alla delar av uppstarten tillsammans med Speciella. Under påbyggnaden, får handledaren själv, med stöd av kursledarna, starta upp Speciella lekgrupper. Det vill säga föreläsa, leda en workshop samt handleda de leklotsar som har lekgrupperna. Handledaren får kontinuerlig handledning och utbildning från Speciella.

Målgrupp: Personal med handledande funktioner i förskola/skola. Deltagarna ska ha både teoretisk kunskap samt praktisk erfarenhet av barn med autism samt ha gått Speciella Lekgrupper – uppstart.

Rätt att leka

är en två-dagars workshop där deltagarna får grundläggande autismkompetens, kunskap om hur man kan arbeta med lek både hemma och i förskolan/skolan samt en hel del strategier för att underlätta vardagen.

Målgrupp: är förskole/skolpersonal, föräldrar eller andra anhöriga.

Föreläsningar
Föreläsningarna har ofta sin grund i vår bok Rätt att leka som handlar om hur man på olika sätt kan föra in lek i arbetet med barn med autism. Föreläsningarna handlar också om hur man kan förstå barn med autism och vilka utmaningar de har i sin vardag. Beroende på vilka önskemål som finns anpassar vi förstås innehållet i föreläsningen, det kan vara mer specificerad kunskap om Floortime, Speciella lekgrupper eller autismspecifik kompetens.

föreläsningar

Handledning
Vi handleder arbetsgrupper som har barn med konstaterad neuropsykiatrisk diagnos liksom arbetsgrupper som har barn som av olika anledningar har svårt med samspel och lek. 

Arbetshandledning
Arbetsgruppen får kontinuerlig handledning över tid för att fördjupa sina kunskaper samt reflektera över sina förhållningssätt och arbetssätt.

Lekgruppshandledning
Handledning för personal som driver Speciella lekgrupper.

handledning