Lekprojektet

Under 2015-2016 drev Speciella ett projekt på Södermalms stadsdel i Stockholm tillsammans med stadsdelens specialpedagog, Karin E L. Projektet drevs med medel från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, syftet var att undersöka om Speciella lekgrupper var en bra och effektiv metod för att arbeta med barn som har lek och samspelssvårigheter. Här är rapporten.

Rapport Lekprojektet på Södermalm