Floortime

Floortime är lekdelen i Stanley Greenspans modell DIR Floortime. Där lägger man stort fokus på att utifrån barnets lust och engagemang bygga relation och att uppmuntra och skapa situationer där barnet kommunicerar. En annan viktig del är att uppmuntra barnets förmåga att ta initiativ snarare än att respondera korrekt. Greenspan har formulerat sex utvecklingsnivåer som han menade är något som alla barn går igenom, funktionsnedsättning eller ej. Dessa utvecklingsnivåer är centrala då man arbetar med Floortime.

Floortime är ett utmärkt sätt för föräldrar att stärka relationen till sitt barn och förstå hur man kan ta sig an leken hemma. För pedagoger är det också ett bra komplement till den autismspecifika kompetensen och de arbetssätt man använder i förskola och skola. Då man arbetar med barn som har utmaningar att bygga och att behålla relationer är det nödvändigt att ha ett arbetssätt för det.