Speciella lekgrupper

Speciella Lekgrupper kallar vi vårt arbetssätt som är inspirerat av Pamela Wolfbergs ”Integrated Playgroups”. Det är en metod, en ansats, att arbeta med barn med autism, inkludering och lek.

Speciella lekgrupper passar utmärkt på förskola och skola. De leds av två pedagoger och pågår minst sex månader med två lektillfällen i veckan. Lekgruppen består av ett barn med autism  (nybörjarlekare) samt fyra kamrater som vi kallar dragarbarn. De barnen ska vara goda lekare och kommunikatörer. Själva insatsen i de Speciella lekgrupperna är pedagogerna som vi kallar leklotsar som, med sin kunskap om dels barn med autism och dels vikten av lek för barns lärande, lotsar alla barn i det sociala samspelet. Syftet med Speciella lekgrupper är att skapa situationer där barnen med autism får möjlighet att delta och leka tillsammans med andra utifrån sina egna förutsättningar. Ytterligare ett syfte är att barnen med autism ska utveckla sina kommunikativa förmågor samt utöka sin lekrepertoar. Och att alla ska ha kul förstås!

I Speciella lekgrupper sker ett lärande hos alla ­– hos barnen med autism, de andra barnen samt hos pedagogerna.