Hem

Välkommen till Speciella.

Vi föreläser, utbildar och handleder kring barn med autism. Vi intresserar oss särskilt för hur man kan arbeta med lek, samspel och kommunikation samt hur vi på bästa sätt skapar en förskola/skola baserad på delaktighet för alla.

De metoder och arbetssätt vi arbetar med bygger på barnens lust, egna initiativ och vikten av att lära sig bygga relationer. Floortime är ett sätt att stötta pedagoger och föräldrar att skapa robusta relationer med barnen. Speciella Lekgrupper  är en metod för förskola och skola där leken och kamrater står i fokus. De arbetssätt vi använder syftar till att stärka alla barns självkänsla, höja lekkompetensen och stärka alla barns möjlighet till samspel och kommunikation. Med de här förmågorna förbereds barnen för skola och vuxenliv på bästa sätt.
Du beställer vår nya bok om Speciella lekgrupper genom att maila
antal, leverans- och fakturauppgifter till info@speciella.com.
Boken kostar 380:- (ink moms) + frakt.

Frakt:
1 bok 60:-
2-10 böcker 45:-/st
11-19 böcker 40:-/st
20 böcker eller fler fri frakt

Anna & Maggie